СУБПІДРЯДНИЙ — МОРФЕМІКА

субпідря́дний — суб+під/ря́д/н*ий

суб — префікс.
під — префікс.
ряд — корінь.
н — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.