СУБОРДИНАТУРА — МОРФЕМІКА

субординату́ра — суб/ордин/ат+у́р*а

суб — префікс.
ордин — корінь.
ат — суфікс.
ур — суфікс.
а — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.