СТРІ — МОРФЕМІКА

стрі — корінь

Приклади слів із коренем «стрі»

Слово Морфемна структура
зустрі́вшися зу/стрі́/вш+и+ся
зустрі́чний зу/стрі́/ч+н*ий
зустріча́ючи зу/стрі/ч+а́+j+уч+и
зустріча́ючий зу/стрі/ч+а́+j+уч*ий
зустріча́ючись зу/стрі/ч+а́+j+уч+и+сь
назу́стріч на+зу́/стрі/ч
настрі́чу на/стрі́/ч*у
стрі́тення /стрі́/т+енн*я
стрі́тенський /стрі́/т+ен+ськ*ий
стрі́тити /стрі́/т+и+ти
стрі́титися /стрі́/т+и+ти+ся
стрі́чний /стрі́/ч+н*ий
стріча́тися /стрі/ч+а́+ти+ся
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.