СТРУХЛЯВІЛИЙ — МОРФЕМІКА

струхля́вілий — с/трух/л+я́в+і+л*ий

с — префікс.
трух — корінь.
л — суфікс.
яв — суфікс.
і — суфікс.
л — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.