СТРУМ — МОРФЕМІКА

струм — корінь

Приклади слів із коренем «струм»

Слово Морфемна структура
стру́мінь /стру́м/інь
струмени́сто /струм/ен+и́ст+о
струменя́стий /струм/ен+я́ст*ий
струмені́тися /струм/ен+і́+ти+ся
струми́нка /струм/и́н+к*а
струмі́нчик /струм/і́н+ч+ик
струміне́ць /струм/ін+е́ць


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.