СТРОЮДИТИ — МОРФЕМІКА

строю́дити — с/тр/оj+у́д+и+ти

с — префікс.
тр — корінь.
оj — суфікс.
уд — суфікс.
и — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.