СТРАХІТТЯ — МОРФЕМІКА

страхі́ття — /страх/і́тт*я

страх — корінь.
ітт — суфікс.
я — закінчення (флексія).

страхі́ть — /страх/і́ть

страх — корінь.
іть — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.