СТАВЛ — МОРФЕМІКА

ставл — корінь

Приклади слів із коренем «ставл»

Слово Морфемна структура
позоставля́ти по+з+о/ставл/я́+ти
предста́влений пред/ста́вл/ен*ий
представля́ючи пред/ставл/я́+j+уч+и
прозаставля́ти про+за/ставл/я́+ти
співста́влення спів/ста́вл/енн*я
ста́влячи /ста́вл/я+ч+и


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.