СПІДНИЧИНКА — МОРФЕМІКА

спідничи́нка — с/під/нич+и́н+к*а

с — префікс.
під — корінь.
нич — суфікс.
ин — суфікс.
к — суфікс.
а — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.