СПІВУЧО — МОРФЕМІКА

співу́чо — с/пі/в+у́ч+о

с — префікс.
пі — корінь.
в — суфікс.
уч — суфікс.
о — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.