СПРАВДІШНІЙ — МОРФЕМІКА

спра́вдішній — с/пра́вд/і+ш+н*ій

с — префікс.
правд — корінь.
і — суфікс.
ш — суфікс.
н — суфікс.
ій — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.