СПОЛУЧНИКОВИЙ — МОРФЕМІКА

сполучнико́вий — с+по/луч/н+ик+о́в*ий

с — префікс.
по — префікс.
луч — корінь.
н — суфікс.
ик — суфікс.
ов — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.