СПОЖИВАЦТВО — МОРФЕМІКА

спожива́цтво — с+по/жи/ва́+ц+тв*о

с — префікс.
по — префікс.
жи — корінь.
ва — суфікс.
ц — суфікс.
тв — суфікс.
о — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.