СПОГЛЯДАЛЬНИЦЯ — МОРФЕМІКА

спогляда́льниця — с+по/гляд/а́+льн+иц*я

с — префікс.
по — префікс.
гляд — корінь.
а — суфікс.
льн — суфікс.
иц — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.