СПАЛЕНІВШИ — МОРФЕМІКА

спалені́вши — с/пал/ен+і́+вш+и

с — префікс.
пал — корінь.
ен — суфікс.
і — суфікс.
вш — суфікс.
и — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.