СОНАТ — МОРФЕМІКА

сонат — корінь

Приклади слів із коренем «сонат»

Слово Морфемна структура
сонати́на /сонат/и́н*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.