СОЛОДКАВО — МОРФЕМІКА

солодка́во — /солод/к+а́в+о

солод — корінь.
к — суфікс.
ав — суфікс.
о — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.