СОЛОВЕЙКО — МОРФЕМІКА

солове́йко — /солов/е́й+к*о

солов — корінь.
ей — суфікс.
к — суфікс.
о — закінчення (флексія).

солове́йків — /солов/е́й+к+ів

солов — корінь.
ей — суфікс.
к — суфікс.
ів — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.