СНІГ — МОРФЕМІКА

сніг — корінь

Приклади слів із коренем «сніг»

Слово Морфемна структура
сніги́р /сніг/и́р
снігови́ця /сніг/ови́ц*я
снігу́рик /сніг/у́р+ик
снігу́рки /сніг/у́р+к*и
снігу́ронька /сніг/у́р+оньк*а
снігу́рочка /сніг/у́р+оч+к*а

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.