СМІХОВИЩЕ — МОРФЕМІКА

сміхо́вище — /смі/х+о́в+ищ*е

смі — корінь.
х — суфікс.
ов — суфікс.
ищ — суфікс.
е — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.