СМІХОВИНА — МОРФЕМІКА

сміхо́вина́ — /смі/х+о́в+ин*а́

смі — корінь.
х — суфікс.
ов — суфікс.
ин — суфікс.
а — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.