СМІЛ — МОРФЕМІКА

сміл — корінь

Приклади слів із коренем «сміл»

Слово Морфемна структура
несмі́ли́во не/смі́л/и́в+о
посміливі́шати по/сміл/ив+і́ш+а+ти
сміли́віший /сміл/и́в+іш*ий
сміливі́шати /сміл/ив+і́ш+а+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.