СМОРОДИНІВКА — МОРФЕМІКА

сморо́динівка — /сморо́д/ин+івк*а

смород — корінь.
ин — суфікс.
івк — суфікс.
а — закінчення (флексія).

сморо́дині́вка — /сморо́д/ин+і́вк*а

смород — корінь.
ин — суфікс.
івк — суфікс.
а — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.