СМОРОД — МОРФЕМІКА

смород — корінь

Приклади слів із коренем «смород»

Слово Морфемна структура
сморо́дині́вка /сморо́д/ин+і́вк*а
сморо́динівка /сморо́д/ин+івк*а
сморо́дник /сморо́д/н+ик


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.