СЛУЖБОВЕЦЬ — МОРФЕМІКА

службо́вець — /служ/б+о́в+ець

служ — корінь.
б — суфікс.
ов — суфікс.
ець — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.