СКУП — МОРФЕМІКА

скуп — корінь

Приклади слів із коренем «скуп»

Слово Морфемна структура
скупе́ндра /скуп/е́ндр*а
скупендря́га /скуп/ендр+я́г*а
скупердя́ /скуп/ерд*я́
скупердя́га /скуп/ерд+я́г*а
скупердя́й /скуп/ерд+я́й
скупердя́йка /скуп/ерд+я́й+к*а
скупердя́йство /скуп/ерд+я́й+ств*о
скупердя́ка /скуп/ерд+я́к*а
скуперня́ /скуп/ерн*я́
скупи́ндра /скуп/и́ндр*а
скупи́ндя /скуп/и́нд*я
скупиндря́га /скуп/индр+я́г*а
скупува́то /скуп/ува́т+о


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.