СКОТИНЮКА — МОРФЕМІКА

скотиню́ка — /скот/ин+ю́к*а

скот — корінь.
ин — суфікс.
юк — суфікс.
а — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.