СКИНДЯЧКА — МОРФЕМІКА

скиндя́чка — с/ки/н+д+я́ч+к*а

с — префікс.
ки — корінь.
н — суфікс.
д — суфікс.
яч — суфікс.
к — суфікс.
а — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.