СКАРЖ — МОРФЕМІКА

скарж — корінь

Приклади слів із коренем «скарж»

Слово Морфемна структура
наска́ржитись на/ска́рж/и+ти+сь

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.