СКАМЕНІЛО — МОРФЕМІКА

скамені́ло — с/кам/ен+і́+л+о

с — префікс.
кам — корінь.
ен — суфікс.
і — суфікс.
л — суфікс.
о — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.