СКАМ'ЯНІТИ — МОРФЕМІКА

скам'яні́ти — с/кам'j/ан+і́+ти

с — префікс.
кам'j — корінь.
ан — суфікс.
і — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.