СИНХРОНІЗУВАТИСЯ — МОРФЕМІКА

синхронізува́тися — син/хрон/із+ува́+ти+ся

син — префікс.
хрон — корінь.
із — суфікс.
ува — суфікс.
ти — суфікс.
ся — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.