СИЛІК — МОРФЕМІКА

силік — корінь

Приклади слів із коренем «силік»

Слово Морфемна структура
десиліка́ція де/силік/а́ціj*а
силіка́тниця /силік/а́т+н+иц*я
силіка́товий /силік/а́т+ов*ий
силікатиза́ція /силік/ат+иза́ціj*а
силікато́ваний /силік/ат+о́ва+н*ий
силікатува́ння /силік/ат+ува́+нн*я
силікатува́тися /силік/ат+ува́+ти+ся


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.