СИД — МОРФЕМІКА

сид — корінь

Приклади слів із коренем «сид»

Слово Морфемна структура
навси́дячки нав/си́д/яч+ки
непосидю́че не+по/сид/ю́ч+е
непосидю́чий не+по/сид/ю́ч*ий
непосидю́чість не+по/сид/ю́ч+ість
непосидю́ще не+по/сид/ю́щ+е
непосидю́щий не+по/сид/ю́щ*ий
непосидя́чий не+по/сид/я́ч*ий
непосидя́чка не+по/сид/я́ч+к*а
непосидя́чість не+по/сид/я́ч+ість
непосидя́щий не+по/сид/я́щ*ий
посидю́че по/сид/ю́ч+е
посидю́ще по/сид/ю́щ+е
посидю́щість по/сид/ю́щ+ість
посиді́льниця по/сид/і́+льниц*я
посиді́нки по/сид/і́+н+к*и
посиді́ннячко по/сид/і́+нн+ячк*о
си́дячки /си́д/яч+ки
сиді́вши /сид/і́+вш+и
сиді́лець /сид/і́+л+ець
сиді́ннячко /сид/і́+нн+ячк*о
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.