СИВ — МОРФЕМІКА

сив — корінь

Приклади слів із коренем «сив»

Слово Морфемна структура
поси́ві́ння по/си́в/і́+нн*я
посиві́лий по/сив/і́+л*ий
про́сивенький про́/сив/еньк*ий
про́сивінь про́/сив/інь
сива́ш /сив/а́ш
сиве́ць /сив/е́ць
сиву́ха /сив/у́х*а
сиві́ла /сив/і́л*а
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.