СВІЧКАРНЯ — МОРФЕМІКА

свічка́рня — /свіч/к+а́р+н*я

свіч — корінь.
к — суфікс.
ар — суфікс.
н — суфікс.
я — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.