СВИСТІЛОЧКА — МОРФЕМІКА

свисті́лочка — /свист/і́+лоч+к*а

свист — корінь.
і — суфікс.
лоч — суфікс.
к — суфікс.
а — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.