СВИН — МОРФЕМІКА

свин — корінь

Приклади слів із коренем «свин»

Слово Морфемна структура
по-свинячи́ по-/свин/яч+и́
сви́нтус /сви́н/т+ус
свина́рний /свин/а́р+н*ий
свини́нка /свин/и́н+к*а
свину́шник /свин/у́шн+ик
свиню́шник /свин/ю́шн+ик
свиню́шня /свин/ю́шн*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.