СВЕКРУШИН — МОРФЕМІКА

свекру́шин — /свекр/у́ш+ин

свекр — корінь.
уш — суфікс.
ин — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.