СВЕКР — МОРФЕМІКА

свекр — корінь

Приклади слів із коренем «свекр»

Слово Морфемна структура
свекру́хна /свекр/у́х+н*а
свекру́хня /свекр/у́х+н*я
свекру́шенька /свекр/у́ш+еньк*а
свекру́шин /свекр/у́ш+ин
свекру́шисько /свекр/у́ш+иськ*о
свекру́шище /свекр/у́ш+ищ*е
свекрі́вонька /свекр/і́в+оньк*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.