САРП — МОРФЕМІКА

сарп — корінь

Приклади слів із коренем «сарп»

Слово Морфемна структура
сарпи́ночник /сарп/и́н+оч+ник
сарпи́ночниця /сарп/и́н+оч+ниц*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.