САГ — МОРФЕМІКА

саг — корінь

Приклади слів із коренем «саг»

Слово Морфемна структура
са́говни́к /са́г/ов+ни́к
са́говнико́вий /са́г/ов+ник+о́в*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.