РІП — МОРФЕМІКА

ріп — корінь

Приклади слів із коренем «ріп»

Слово Морфемна структура
ріпникува́ти /ріп/ник+ува́+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.