РЯДНИНОЧКА — МОРФЕМІКА

рядни́ночка — /ряд/н+и́н+оч+к*а

ряд — корінь.
н — суфікс.
ин — суфікс.
оч — суфікс.
к — суфікс.
а — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.