РЯДЕНЦЕ — МОРФЕМІКА

ряде́нце — /ряд/е́н+ц*е

ряд — корінь.
ен — суфікс.
ц — суфікс.
е — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.