РЯБ — МОРФЕМІКА

ряб — корінь

Приклади слів із коренем «ряб»

Слово Морфемна структура
ря́бчик /ря́б/чик
ря́бчиковий /ря́б/чик+ов*ий
ряботи́на /ряб/от+и́н*а
ряботи́нка /ряб/от+и́н+к*а
ряботи́нний /ряб/от+и́н+н*ий
ряботи́ння /ряб/от+и́нн*я
рябу́шечка /ряб/у́ш+еч+к*а
рябцу́н /ряб/ц+у́н
рябчу́н /ряб/ч+у́н


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.