РУХ — МОРФЕМІКА

рух — корінь

Приклади слів із коренем «рух»

Слово Морфемна структура
ворухки́й во/рух/к*и́й
ворухну́ти во/рух/ну́+ти
зворухну́тися з+во/рух/ну́+ти+ся
знерухо́мілий з+не/рух/о́м+і+л*ий
знерухо́міти з+не/рух/о́м+і+ти
неворухки́й не+во/рух/к*и́й
нерухо́міти не/рух/о́м+і+ти
поворухну́вшись по+во/рух/ну́+вш+и+сь
поворухну́ти по+во/рух/ну́+ти
рухляко́вий /рух/л+як+о́в*ий
рухо́мість /рух/о́м+ість

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.