РУК — МОРФЕМІКА

рук — корінь

Приклади слів із коренем «рук»

Слово Морфемна структура
безрука́вий без/рук/а́в*ий
безрука́вка без/рук/а́в+к*а
зарука́вок за/рук/а́в+ок
нарука́вний на/рук/а́в+н*ий
нарука́вник на/рук/а́в+н+ик
рука́в /рук/а́в
рука́вний /рук/а́в+н*ий
рука́вчик /рук/а́в+ч+ик
рукаве́ць /рук/ав+е́ць
рукави́ця /рук/ав+и́ц*я
рукави́чка /рук/ав+и́ч+к*а
рукави́чний /рук/ав+и́ч+н*ий
рукави́чник /рук/ав+и́ч+н+ик
рукави́чниця /рук/ав+и́ч+н+иц*я
рукавча́ /рук/ав+ч*а́
рукі́в'я /рук/і́в'j*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.