РУЙНУЮЧИЙ — МОРФЕМІКА

руйну́ючий — /руй/н+у́+j+уч*ий

руй — корінь.
н — суфікс.
у — суфікс.
j — суфікс.
уч — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.