РОСЛИННІСТЬ — МОРФЕМІКА

росли́нність — /рос/л+и́н+н+ість

рос — корінь.
л — суфікс.
ин — суфікс.
н — суфікс.
ість — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.